Hepatitis c je izlečiv

Izlečite Hepatitis C za 12 / 24 nedelja

Hepatitis je izlečiv

U roku od 12/24 nedelja

Zdravi pacijenti

Stotine izlečenih pacijenata

Licencirani

Generički lekovi

Posvećeni izlečenju obolelih od Hepatitisa

Hepatitis te ne definiše!

Sve o Hepatitisu na jednom mestu. Koji su simptomi Hepatitisa C? Da li je terapija dostupna i za koinficirane? Sve o tome i mnogo više…

Terapija je dostupna svima, kontaktirajte nas i počnite sa lečenjem. Ne dozvoli da te Hepatitis C definiše – pobedi ga!

Iskustva izlečenih pacijenata

Srdjan

Moj lekar je na moju odgovornost preporučio I prepisao za  mene dozu leka Harvoni, jer sam želeo da pokušam sam sebi da pomognem , jer sam uvideo da od našeg zdravstva nema mnogo vajde kad je hepatitis u pitanjju. Imao sam težu fibrozu jetre. Preporučio mi je terapiju Sofosbuvir + Ledapasvir, nakon čega sam kontrolisao nalaze redovno do ukidanja terapije. Ukupno 24 nedelje. Virus ne postoji u krvi. Pratim, testiram se , živim lepše I bolje! Direktni antivirusni generički lek protiv hepatitisa vraća nadu za izlečenje svetske epidemije.

MEDIKAMENTI

Licencirani generički lekovi
Sofosbuvir

Sofosbuvir je otkriven 2007. godine, a od registracije 2013. Postaje dostupan u svetu. Koristi se kod svih genotipa. Stopa izlečenja zavisi od genotipa i ide do 97%. Sofosbuvir ima visoku rezistentnu barijeru. Prepisuje se samo u kombinaciji sa drugim lekovima.

Daklaslavir

Daklaslavir je odobren u Evropi 2014. Godine u SAD i Indijani 2015. Nalazi se na Listi esencijalnih lekova Svetske zdravstvene organizacije kao najefektniji i najsigurnijih lekova. Koristi se kod svih genotipova u kombinaciji sa Sofosbuvirom, bez obzira na cirozu.

Ledipasvir

Ledipasvir je prvi put odobren u Americi 2014. u kombinaciji sa Sofosbuvirom. Pokazao je dobru efikasnost kod pacijenata sa genotipovima 1,4,5 i 6 kao i onih sa dekompenzovanom citozom jetre. Kao i kao daklatasvira lekovi za HIV se moraju uzeti u obzir prikom odabira ovog leka.

Ribavirin

Ribavirin je antivirusni lek koji se još od 1986godine koristi u tretmanu nekoliko infekcija. Kod terapije hroničnog hepatitisa C novim lekovima najčešće se dodaje u zavisnosti od drugih lekova, genotipa, ciroze ili prethodnog lečenja.

Hepatits te ne definiše!
izlečite Hepatitis C

Aplikacija

Prijavite se za terapiju

Pridruži nam se, postani član