o hepatitisu c

SZO ( Svetska Zdravstvena Organizacija) objavila svoje prve smernice za lečenje hepatitisa C

9. april 2014. | LONDON, Velika Britanija – SZO je objavila svoje prve smernice za lečenje hepatitisa C,  hronične infekcije koja po procenama obuhvata  od 130 miliona do 150 miliona ljudi  sa 350 000 do 500 000  smrtnih slučajeva godišnje. Objavljivanje ” Smernica SZO za skrining, negu i lečenje osoba inficiranih  hepatitisom C” poklapa se …

SZO ( Svetska Zdravstvena Organizacija) objavila svoje prve smernice za lečenje hepatitisa CRead More »

Studija o lečenju HCV

Oralna terapija primenjena  jedanput dnevno je efikasna kod HCV tip 1, uključujući sve virusne podtipove , kao i kod  pacijenata sa lošim odgovorom  na prethodnu terapiju  ili razvitkom otpornosti na inhibitore proteaze. Konkretno, kombinacija daclatasvir-sofosbuvir bila je veoma efikasna kod pacijenata “sa karakteristikama koje su prethodno bile povezane sa lošim odgovorom na lečenje – HCV …

Studija o lečenju HCVRead More »

Lečenje specifično za genotipove virusa hepatitisa C

6 Vrsta hepatitisa C (genotipova) Postoji 6 različitih  genotipova hepatitisa C. Genotip označava prirodu virusa hepatitisa C ili HPV. S obzirom da  šest različitih vrsta virusa  napada   jetru   za lečenje se koriste  lekovi  koji su najbolji za svaki specifičan  tip  HPV. Optimalna terapija  lekovima (sa najvećom šansom za izlečenje) zavisi od vrste  genotipa . Iako …

Lečenje specifično za genotipove virusa hepatitisa CRead More »