Specijalna populacija

Da li postoji veći rizik od napredovanja hepatitisa C ako sam HIV pozitivan?

Hepatitis C se često dijagnostikuje kod HIV pozitivnih. Hepatitis C se prenosi preko krvi. Da bi nastala nova infekcija, HCV mora proći iz inficirane u krv neinficirane osobe. Drugim rečima, HCV se najlakše prenosi direktnim kontaktom preko krvi. Intravenski korisnici opojnih droga (IKD) koji dele igle ili drugi pribor, uključujući posude, vatu i špriceve, su …

Da li postoji veći rizik od napredovanja hepatitisa C ako sam HIV pozitivan?Read More »

Da li je dostupna terapija za hepatitis C ako sam koinficiran?

Da. Cilj terapije za hep C je izbacivanje virusa, koje se postiže kombinovanjem lekova. Postojanje HIV-a ne utiče na mogućnost izlečenja.  Lečenje traje od 8 do 24 nedelje i zavisi od HCV genotipa  (genetske strukture virusa), bez obzira na ranije neuspešno lečenje, postojanje ciroze jetre i nivo virusa u organizmu (virusno opterećenje). Uspešna terapija za …

Da li je dostupna terapija za hepatitis C ako sam koinficiran?Read More »

Kada treba da počnem lečenje hepatitisa C u slučaju koinfekcije?

Odlučivanje kada početi lečenje je lično pitanje o kome treba razgovarati sa svojim lekarom. Međutim, nema razloga za odlaganje lečenja u slučaju koinfekcije sa HIV-om. Zapravo HIV može da ubrza progresiju oboljenja jetre u slučaju koinfekcije sa HCV što može biti razlog da se počne ranije sa lečenjem, a ne kasnije. HIV-pozitivne osobe sa akutnom …

Kada treba da počnem lečenje hepatitisa C u slučaju koinfekcije?Read More »

Starost i hepatitis C

Rođeni između 1945. i 1965. godine su u starosnoj grupi sa najvećom prevalencom za hepatitis C. Otprilike jedan od 30 ‘’baby boomer’’-a (bejbi bumera) ima hepatitis C, od kojih većina nije dijagnostikovana. Hepatitis C je izlečiva bolest, a ne možete se izlečiti ako ne znate da ste zaraženi. Ukoliko se postojeći trendovi nastave, napr. populacija …

Starost i hepatitis CRead More »

Hepatitis C i homoseksualni odnosi (MSM)

Stopa infekcije novo dijagnostikovanog hepatitisa C (HCV) se povećava kod muškaraca koji stupaju u seksualne odnose sa muškarcima (MSM). Prevalenca hepatitisa C je najviša kod HIV pozitivnih MSM. Iako intravenska upotreba opojnih droga može da se pripiše  prevalenci HCV-a kod HIV pozitivnih MSM, najnoviji dokazi ukazuju na seksualno prenošenje hep C. Skorašnji podaci ukazuju na …

Hepatitis C i homoseksualni odnosi (MSM)Read More »

Trudnoća i hepatitis C

Trudnice treba testirati ako imaju faktore rizika za infekciju HCV -om. Ovaj test nije rutinski i može se obaviti na zahtev trudnice. Rizik da  HCV pozitivna trudnica prenese virus na svoju bebu je oko 6 procenata. Ako je majka istovremeno inficirana HIV-om, rizik prenošenja je dva do tri puta veći. Lekari ne preporučuju HCV pozitivnim …

Trudnoća i hepatitis CRead More »