Transplantacija jetre

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

U izvesnim slučajevima, hepatitis C prouzrokuje rak  ili teško oštećenje jetre, što dovodi do otkazivanja jetre i terminalne faze oboljenja. Jedini efikasan tretman za bolesti jetre u terminalnoj fazi je transplantacija jetre.

Komplikacije  hepatitisa C su najčešći povod za  transplantaciju jetre. Većini ljudi koji žive sa hepatitisom C nikada neće biti potrebna transplantacija.

Pokušaj prve  transplantacije jetre izveo je  je tim na čelu sa dr Tomasom Starzl-om u Denveru, Kolorado,S.A.D,  1963. godine. Četiri godine kasnije, transplantacija je prvi put obavljena sa uspehom . Vremenom ,stopa preživljavanja se poboljšavala, naročito posle uvođenja lekova protiv odbacivanja organa.

Transplantacija jetre je komplikovana operacija, koja zahteva dugotrajnu negu posle operacije. Posle oporavka od nekoliko meseci  primaoci transplantacije jetre  mogu da se vrate svojim normalnim aktivnostima.

Evaluacija za transplantaciju

Evaluacijom se procenjuje potreba za  transplantacijom jetre. Procena je obiman proces koji sprovodi tim za transplantaciju. Iako postoje opšte smernice , podobnost za transplantaciju se određuje individualno (od slučaja do slučaja). Kriterijumi su apsolutni i relativni, u zavisnosti od  prakse centara za transplantaciju.

 

Potencijalne diskvalifikacije za transplantaciju jetre su:

  • Aktivna zloupotreba alkohola ili drugih supstanci
  • Metastatski rak i aktivne septičke infekcije
  • Druga ozbiljna zdravstvena stanja; uznapredovala oboljenja  srca, pluća ili bubrega; teška infekcija; ostala terminalna oboljenja;  na primer : da li centar prihvata  transplantiranje osoba sa HIV-om.

Drugi faktori koji mogu da utiču na kvalifikaciju za transplantaciju jetre:
• Morbidna gojaznost
• Nemogućnost da se slede uputstva lekara
• Nedostatak podrške u post-hirurškom tretmanu
• Starost
• Pušenje ili upotreba marihuane.

Ako ste odredjeni za transplantaciju , bićete stavljeni na listu čekanja. Najteži slučajevi se nalaze na  vrhu liste čekanja za transplantaciju. Vreme čekanja na transplantaciju  zavisi od sledećih faktora : težina oboljenja , krvna grupa i dostupnost odgovarajućeg donatora.

MELD skor

Od težine  bolesti jetre zavisi mesto  na listi čekanja za transplantaciju. Sistem bodovanja :’’Model za terminalni stadijum bolesti jetre’’, ili MELD skor , koristi se za procenu stope preživljavanja. Rezultati MELD skora kreću se od lakših ka težim slučajevima tj od 6 do 40.
Tim za transplantaciju prati rezultate MELD skora.  MELD kalkulatori su dostupni na internetu :MELD kalkulator , za korišćenje  potrebno je znati  najnovije laboratorijske vrednosti za bilirubin, kreatinin i protrombinsko vrijeme ( ili INR).

Hepatocelularni karcinom i  transplantacija

Kod nekih osoba sa cirozom dolazi do nastanka hepatocelularnog karcinoma (HCC) i potrebom za  transplantacijom jetre. To se dešava kod osoba  sa aktivnim hepatitisom C,  kao i kod  lečenih i izlečenih od HCV sa već razvijenom cirozom. Transplantacija za HCC će najverovatnije da bude uspešna ako se postupak uradi u ranim stadijumima raka. Za odabir kandidata  pogodnih za transplantaciju, primenjuju se kriterijumi iz Milana:
• Jedna lezija manja od 5 cm
• Do 3 lezije manje od 3 cm
• Nema ekstrahepatičnih manifestacija (rak se nije proširio izvan jetre)
• Nema vaskularne invazije (nisu zahvaćeni krvni sudovi)

Transplantacija od živog donora

Većina transplantacija jetre vrši se od preminulog donatora. Međutim, osoba može čekati mesecima ili godinama pre nego što je na raspolaganju odgovarajući organ. Budući da jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, druga opcija je presađivanje dela jetre od živog donatora. Živi donator ne mora biti krvni srodnik , ali mora imati kompatibilnu krvnu grupu.

Od donatora se uzima oko 40 do 60 odsto jetre. U roku od osam nedelja,  jetra donatora i jetra primaoca se obično potpuno regenerišu.Presađivanja od živih donatora se vrše samo kada je potencijalni rizik za donatora mali, a potencijalna korist za primaoca  nesumnjiva.

Teško je pronaći precizne  podatke o transplantaciji jetre od živih donatora , otprilike se izvrši oko  250 do 400 transplantacija  godišnje. Statistički podaci ukazuju da postoji rizik od smrtnog ishoda kod jednog od 300 živih donatora  a oko 30 odsto ima komplikacije.
Prednosti transplantacije od živih donatora su:
• Bolji opstanak grafta (transplantiranog dela jetre)
• Niža stopa odbacivanja grafta
• Primaoci su kraće na listi čekanja za transplantaciju

Izvor: hepmag.com

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email