Hepatitis C kod žena može da ubrza menopauzu i smanji plodnost

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Nedavna studija pokazala je povezanost  hepatitisa C sa  povećanim rizikom od pobačaja.

  1. septembar 2017.

    Virus hepatitisa C (HCV) može da ugrozi reproduktivnu sposobnost žena, jer se virus povezuje sa smanjenjem plodnosti, povećanom stopom pobačaja i ranijom menopauzom. Međutim, ranije lečenje virusa kod žena može pomoći u ublažavanju takvih rizika, iako je potrebno izvesti više istraživanja radi potvrde.

U Časopisu o hepatologiji (Journal of Hepatology) istraživači su objavili svoje nalaze iz kohortne studije na 100 žena sa hepatitisom C i hroničnim oboljenjem jetre, 50 žena sa hepatitis B virusom (HBV) i hroničnim oboljenjem jetre, koje su uskladjene  sa HCV-pozitivnim ženama prema uzrastu, kao i kontrolne grupe od 100 HBV / HCV-negativnih “zdravih” žena bez oboljenja jetre, takodje uskladjenih prema uzrastu. Odabir za studiju je izvršen u Italiji između jula 2011 i marta 2014; žene su praćene do decembra 2015. godine. Nijedna  žena nije imala istoriju zloupotrebe droge i sve su bile HIV negativne.

Istraživači su takođe analizirali podatke 6,085 HCV-pozitivnih, 305 HCV/HIV-pozitivnih i 20415 HCV/HIV-negativnih žena u velikoj  bazi podataka iz S.A.D.

Istraživači su kod žena posmatrali nivo antimilerovog hormona (AMH – anti-Mullerian hormon – pouzdan marker za reproduktivni potencijal jajnika prim. prev.). Odredjivanje nivoa AMH ukazuje na rezervu jajašaca u jajnicima. Nivo ispod 0,16 nanograma po mililitru ukazuje na menopauzu.

Obe grupe žena sa hepatitisom  B i C imale su niže AMH nivoe od  žena u kontrolnoj grupi. U poredjenju sa ženama zaraženim  HBV i ženama u kontrolnoj gupi, žene sa HCV-om  imale su  11,6 i 5,4 puta veću verovatnoću za pojavu AMH nivoa koji odgovaraju menopauzi.

Posmatrajući grupu žena sa hepatitisom C, autori studije utvrdili su da su niži nivoi AMH povezani sa višim stepenom i stadijumom oboljenja jetre. Pored toga, hepatitis C infekcija je bila povezana sa 9,4 puta većom verovatnoćom za pojavu spontanog pobačaja u poređenju sa HCV negativnim. Takva ista povezanost nije bila uočena izmedju  HBV-a i pobačaja.

Sve žene koje su primale terapiju za hepatitis C lečene  su interferonom, tretmanom koji je u suštini zastareo, zahvaljujući pojavi antivirusnih lekova direktnog dejstva (DAA) u poslednjih nekoliko godina. Žene sa HCV genotipom 1 imale su  2,3 puta veću verovatnoću da ne postignu stabilan virusološki odgovor (SVR) 12 nedelja nakon završetka terapije (SVR12 se smatra  izlečenjem), dok su one sa nižim nivoima AMH imale 3,7 puta veću verovatnoći da neće biti izlečene. (Tokom perioda  interferonske terapije genotip 1 se najteže lečio).

Podaci  su pokazali da ukoliko se HCV ne leči može dovesti  do bržeg pada nivoa AMH u poređenju sa stanjem posle izlečenja. Nakon terapije za  hep C, neizlečene žene su imale srednji nivo AMH od 2 ng/mL u poređenju sa 3,4 ng/mL kod izlečenih. Među ženama koje su lečene od hepatitisa C, stopa spontanih pobačaja  je bila 32 procenta kod izlečenih, a 64 procenta kod neizlečenih, što ukazuje na podatak da je za 74 posto smanjenjen rizik od pobačaja kod izlečenih.

Zbog upotrebe interferonske terapije u ovoj studiji  istraživači su naglasili da je potrebno sprovesti nova istraživanja radi utvrdjivanja uticaja ativirusnih lekova sa direktnim dejstvom (DAA) na plodnost.

U američkoj kohortnoj studiji kod trudnica je utvrdjeno da su žene sa  hep C  imale 1,34 puta veću verovatnoću za prerano rođenje deteta, 1,24 puta veću verovatnoću za pojavu gestacijskog dijabetesa i 24 posto manju verovatnoću za radjanje živog deteta u  poređenju sa HCV-negativnim ženama.

 

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email