Dijagnostički testovi za hepatitis C

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Nažalost, laboratorijski testovi ne prikazuju potpunu sliku o uticaju  hepatitisa C na funkciju jetre. Merenje nivoa HCV virusnog opterećenja i nivoa enzima jetre u krvi ne mogu utvrditi da li – i koliko je oštećena – jetra. Da bi se to procenilo, vaš lekar će morati da uradi  biopsiju jetre ili neinvazivni test fibroze jetre. Manje rizičnije, neinvazivne radiološke procedure, kao što su FibroScan i testovi krvi  procenjuju fibrozu i zamenjuju biopsiju jetre. U slučaju ciroze potreban je monitoring ultrazvukom ili drugim radiološkim metodama zbog rizika od nastanka hepatocelularnog karcinoma (raka jetre).

Radiološke metode: Neinvazivne procedure za snimanje mogu se koristiti za praćenje stanja  jetre. Najčešći je ultrazvuk, koji koristi ultrazvučne talase za proizvodnju slike jetre. Ultrazvuk je koristan za otkrivanje tumora i potencijalno može otkriti cirozu. Ako ultrazvučni pregled otkrije tumor,  lekar će preporučiti preciznije metode kao što su  CT skener ili MR (magnetna rezonanca). CT skener (kompjuterizovana tomografija ili CAT skener) je specijalizovana rendgenska metoda  koja prikazuje sliku jetre. MR ( magnetna rezonanca) takođe prikazuje sliku jetre , ali pomoću magnetnog polja i pulsnih radio talasa.

Biopsija jetre: Biopsija omogućava stručnjacima da pregledaju uzorak tkiva uzet iz jetre i odrede stepen oštećenja . Biopsija jetre se često izvodi ambulantno ili u bolnici. Ultrazvuk se može koristiti za identifikaciju najbolje lokacije za uzimanje uzorka biopsijom . Pacijent leži mirno na leđima ili malo okrenut na levu stranu . Površina kože na kojoj će biti izvršena biopsija pažljivo se očisti. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji kože i potkožnog tkiva. Tanka, specijalno dizajnirana igla za biopsiju se ubacuje kroz kožu. Ćelije jetre nisu inervisane (nemaju nerve/živce) , zbog toga , tehnički posmatrano, biopsija jetre ne bi bila bolna ako bi lekari mogli da obavljaju biopsiju jetre bez probijanja kože, membrane i okolnog tkiva.

Tokom biopsije pacijent  treba duboko da udahne i drži dah oko pet sekundi. Ceo postupak uboda iglom u jetru  traje samo jednu ili dvije sekunde. Zatim se mali uzorak tkiva ukloni sa igle i pošalje na  obradu u laboratoriju. Cela procedura traje oko 15 do 20 minuta. Posle biopsije pacijent treba mirno da  leži nekoliko sati.

U grudima ili ramenima može privremeno doći do osećaja nelagodnosti. U retkim slučajevima, lekar koji sprovodi proceduru može da slučajno “povredi” krvni sud, što može dovesti do unutrašnjeg krvarenja. Obično se oseća blaga bolna osetljiost u predelu jetre dan ili dva nakon postupka.
Rezultati biopsije su obično gotovi u roku od nedelju dana kada će vam lekar protumačiti nalaz.

FibroScan: nova metoda, koja se naziva tranzijentna elastografija, pomoću ultrazvučnih i niskofrekventnih  talasa meri elastičnost jetre. FibroScan metoda je podjednako tačna kao i  biopsija jetre. Prvo se na kožu namaže gel  a zatim sondom sa blagim pritiskom lekar vrši ispitivanje u području jetre. Postupak je bezbolan.
Testovi krvi: Različiti testovi krvi direktno i indirektno procenjuju stepen fibroze jetre. Iako testovi variraju u preciznosti,  obično su dobri za procenu stepena fibroze. Neki najčešće korišćeni testovi krvi su FibroSpect, FibroSure i FibroTest.

Tumačenje dijagnostičkih testova

Iako postoje različiti načini za procenu stanja  jetre, rezultati će pokazati stepen raširenosti ožiljnog tkiva  i zapaljenja. Rezultati se tumače pomoću različitih sistema bodovanja, pri čemu je Metavir sistem najpopularniji. Kada dobijete  rezultate, obavezno se informišite o  sistemu koji je  korišćen, da biste uporedili sa odgovarajućim  rezultatima na skali. Rezultati FibroScan testa ili drugih neinvazivnih testova mogu se konvertovati  u Metavir skalu.
Metavir sistem ima dva broja. Prvi označava stepen zapaljenja  jetre. Drugi broj označava  stadijum tj. stepen oštećenja jetre nastao usled zapaljenja. Sledeća skala prikazuje rezultate po Metavir sistemu:

Stepen: zapaljenje jetre ili histološka aktivnost

  • A0 = nema zapaljenja
  • A1 = blago zapaljenje
  • A2 = umereno zapaljenje
  • A3 = teško zapaljenje

Faza: stepen fibroze jetre, ožiljaka ili oštećenja

  • F0 = nema fibroze
  • F1 = minimalna fibroza (medicinski opisana kao portalna fibroza bez septa (pregrada) )
  • F2 = pojava  fibroze i širenje unutar delova jetre, uključujući krvne sudove (opisana kao portalna fibroza sa malim brojem septa)
  • F3 = proširena fibroza  povezana sa drugim fibroznim područjima jetre  (‘’bridging’’  fibroza (fibroza sa mostovima)  ili portalna fibroza sa brojnim septama)
  • F4 = ciroza

Faza oboljenja  jetre  ukazuje na  stepen oštećenja. Međutim, stepen zapaljenja jetre je takodje važan jer označava stepen napredovanja oboljenja.

Ne treba da vas obuzme panika  čak iako je  rezultat F4. Ciroza je ozbiljna bolest, ali ne mora nužno značiti da je vaš život u neposrednoj opasnosti. Sve slučajeve  ciroze treba dodatno pratiti kako bi se utvrdilo da li  jetra funkcioniše adekvatno uprkos ozbiljnosti oboljenja. Ako vodite  računa o svom zdravlju  i ne pijete alkohol, čak i sa cirozom moći  ćete da uživate u dobrom kvalitetu života još mnogo godina.

Tražite kopije rezultata testa. Ako se test ponovi, možete  da uporedite rezultate.

Izvor : hemp.com

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email