Laboratorijski testovi za Hepatitis C

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Pošto je hepatitis C oboljenje  jetre, vaš lekar će  zahtevati redovne testove krvi radi praćenja zdravlja jetre. U početku mogu da vam budu nerazumljivi rezultati  laboratorijskih testova, medjutim biće vam jasniji ako malo bolje proučite njihovo značenje.

Pre diskusije o specifičnim laboratorijskim testovima, evo nekoliko važnih saveta:

Čuvajte kopije  laboratorijskih nalaza. Tražite od lekara kopije laboratorijskih nalaza i čuvajte ih na jednom mestu.

  • Rezultate laboratorijskih analiza treba da pregleda vaš lekar. Ne pokušavajte sami da ih tumačite.
  •  Ako imate pitanja o rezultatima testa, pitajte svog lekara .
  •  Ako imate neuobičajen rezultat laboratorijskog nalaza, pitajte lekara da li postoje faktori koji mogu uticati na test, kao što su lekovi, suplementi ili hrana.
  •  Ne treba da budete uznemireni zbog rezultata laboratorijskog testa. Nenormalni rezultati ne ukazuju neminovno na postojanje  problema.
  •  Ispitajte trendove promena rezultata laboratorijskih testova. Pojava  jednog nenormalanog laboratorijskog nalaza često nije značajna.
  •  Nikada ne dozvolite da  rezultati laboratorijskog  testa utiču na vaše raspoloženje. I pored  abnormalnih laboratorijskih nalaza, mnogi se osećaju dobro; takodje i pored normalnih laboratorijskih nalaza neke osobe se mogu osećati loše. Oslonite se na osećaj u svom telu , a ne na rezultate laboratorijskih nalaza.
  •  Ponekad najgori deo je čekanje na rezultate laboratorijskih testova. Dok čekate rezultate ne dozvolite da se vaš život zaustavi. Rezultati će biti onakvi kakvi jesu.

Evo nekoliko opštih  testova za obolele od hepatitisa C.

PANEL JETRE

Takođe se nazivaju testovi funkcije jetre ili hepatički panel jer ova grupa  testova meri funkcije  jetre. Radi procene funkcije bubrega i drugih metaboličkih funkcija zajedno sa funkcijom jetre vaš lekar može da predloži veću grupu  testova, pod nazivom  sveobuhvatni metabolički panel ili hemijski panel. Testovi koji specifično procenjuju funkcije jetre su:

Alanin aminotransferaza (ALT, ponekad se naziva  SGPT) : ALT je enzim jetre. Kada virus hepatitisa C inficira jetru, hepatociti (ćelije jetre) proizvode više ALT enzima nego normalno , što ukazuje na zapaljenje jetre. U slučaju početne infekcije  ALT može da bude i 10 puta viši od normalnog nivoa. Kada hepatitis C predje u hronični oblik, ALT ostaje takodje  povišen ali obično pada na nešto niži nivo. Oko dve trećine osoba sa hroničnim hepatitisom C ima kontinuirano povećanje nivoa ALT, što ukazuje na neprekidno oštećenje ćelija jetre. Preostala trećina osoba ima normalne ALT nivoe i pored  potvrdjenog opterećenja virusom HCV. Iako će većina sa HCV-om i normalnim ALT-om živeti bez ikakvih problema sa funkcionisanjem jetre, otprilike kod jedne četvrtine razviće se progresivno oboljenje  jetre.

Aspartat aminotransferaza (AST, ponekad se naziva SGOT): AST je takođe enzim jetre, često povećan kod osoba sa hroničnim hepatitisom C. Nivo AST je obično niži od ALT nivoa. Kod ciroze jedan od znakova da se oštećenje jetre pogoršava  je viši  nivo AST od ALT . Povišen AST  takođe može ukazivati na prekomerno korišćenje alkohola, toksičnih droga i prisustvo drugih zdravstvenih problema.

Alkalna fosfataza (ALP ili Alk Phos) i gama glutamil transpeptidaza (GGT ili GGTP): Ovi enzimi jetre obično ostaju na normalnim nivoima. Međutim, oni mogu postati povišeni ako hepatitis C napreduje u cirozu. Rast ALP-a može ukazivati na druge probleme, koji nisu ili jesu povezani sa jetrom. Alkohol i drugi faktori će takodje uzrokovati povećanje GGT-a.

Albumin: Albumin je protein koji proizvodi jetra. Za razliku od uobičajenijih testova enzima jetre, nivo albumina je značajan indikator funkcionisanja jetre. Ovaj test je obično normalan kod većine osoba sa hepatitisom C, medjutim nizak nivo albumina može da ukazuje na pojavu ciroze.

Bilirubin: Bilirubin je supstanca koja se nalazi u žuči i proizvodi se  tokom normalnog raspadanja crvenih krvnih zrnaca. Kod većine ljudi sa hepatitisom C, ovaj test će ostati normalan. Povišen nivo bilirubina može ukazivati na cirozu.

Ukupni proteini: Ovaj test meri sve proteine u krvi, uključujući i albumin. Ako je albumin nizak, ostali proteini (globulini) mogu biti visoki, što dovodi do normalnih nivoa proteina. Udeo albumina u ovom testu je važan indikator funkcije jetre.

KOMPLETNA KRVNA SLIKA

Vaš lekar će tražiti analizu kompletne krvne slike (KKS), naročito tokom terapije hepatitisa C. Ovaj osnovni laboratorijski test meri komponente krvi, uključujući crvena krvna zrnca  (RBC), bela krvna zrnca (WBC) i trombocite (krvne pločice ) (PLT). Ovo su  glavne komponente  testa:

Crvena krvna zrnca, eritrociti  (RBC): Crvena krvna zrnca  prenose kiseonik u  ćelije u organizmu, a ovaj test pokazuje koliko imate eritrocita u krvi. Hemoglobin je protein u eritrocitima koji prenosi kiseonik. Nizak hemoglobin je čest neželjeni efekat HCV terapije ribavirinom. Ribavirin uništava crvena krvna zrnca ,koja se stvaraju u koštanoj srži, uzrokujući stanje poznato kao hemolitička anemija. Ako imate manje crvenih krvnih zrnaca, vaš hemoglobin i hematokrit će takođe biti niski. Hemolitička anemija zvuči zastrašujuće, ali  to je česta pojava kada uzimate ribavirin. Ako vam hemoglobin postane suviše nizak, vaš lekar može da  vam smanji dozu ili  ukine  ribavirin, posebno ako imate povišen rizik za nastanak srčanih problema.

Bela krvna zrnca, leukociti (WBC): Bela krvna zrnca pomažu u borbi protiv infekcije. Postoji pet glavnih tipova leukocita: bazofili, eozinofili, limfociti, monociti i neutrofili –  svaki sa različitom funkcijom. HCV terapija  peginterferonom može izazvati pad leukocita , naročito neutrofila. Tokom terapije za HCV-a, niski neutrofili ili leukociti (bela krvna zrnca) ne ukazuju na kompromitovan imuni sistem, osim ako osoba ima HIV ili druge koegzistirajuće imunološke probleme.

Trombociti (PLT): Trombociti su ‘’lepljive’’ komponente  koje  pomažu  zgrušavanje krvi. Različiti uzroci mogu da dovedu do  niskog broja trombocita, kao naprimer terapija peginterferonom za HCV . Međutim, ako imate HCV i nemate druge razloga za nedostatak trombocita, to može ukazivati na uznapredovalo oboljenje jetre. Sa pogoršanjem oboljenja jetre trombociti se postepeno smanjuju tokom godina. Može da se živi sa prilično niskim trombocitima bez ozbiljnijih posledica. Ako su trombociti niski, pitajte svog lekara da li imate rizik za nastanak krvarenja. Ako povraćate ili iskašljavate krv ili ne možete da zaustavite krvarenje, potražite hitnu medicinsku pomoć.

OSTALI LABORATORIJSKI TESTOVI
Protrombinsko vreme  International  Normalized Ratio – INR/ : Protrombinsko vreme  pokazuje vreme koje je potrebno za zgrušavanje krvi . Jetra proizvodi faktore zgrušavanja ,  produženo vreme zgrušavanja krvi označava oštećenja jetre. Ako ne možete da zaustavite krvarenje, potražite hitnu medicinsku pomoć. Međunarodna normirana skala  ili INR (International  Normalized Ratio )je isti test, ali izražen u standardima koji olakšavaju upoređivanje rezultata, bez obzira na vrstu laboratorija koja je izvršila test.

Alfa-fetoprotein (AFP): Ovaj test pokazuje nivo AFP, proteina koji  proizvode  ćelije kancera jetre. AFP može biti povišen iz više razloga i nije pouzdan pokazatelj raka jetre. Ultrazvuk je pouzdaniji pokazatelj tumora jetre.

Virusno opterećenje (Viral load) (HCV RNA): Da bi se potvrdio hepatitis C prvo se radi ovaj test . Broj virusa ne treba da bude razlog za zabrinutost . Broj virusa može da raste ili opada i nije povezan  sa napredovanjem  hepatitisa C. Osobe koje se često testiraju na opterećenje virusom  pogrešno pretpostavljaju da veći broj virusa označava napredovanje  hepatittisa C. Možete da imate veoma visoko virusno opterećenje i minimalno oštećenje jetre ili simptome hepatitisa C. Takođe možete da imate nisko virusno opterećenje i uznapredovalo oboljenje.

Ako primate terapiju za  HCV, virusno opterećenje se koristi za praćenje uspešnosti lekova. Negativan HCV RNA se naziva stabilni virusološki odgovor (SVR). Postizanje SVR-a od 12 do 24 nedelja nakon završetka terapije označava da ste izlečeni od hepatitisa C.

Testovi rezistencije (otpornosti) na lekove: Uprkos visokoj stopi izlečenja  pomoću novih terapija, kod nekih obolelih terapija nije uspešna jer se razvijaju  substitucije povezane sa rezistencijom (RAS- resistance-associated substitutions) [Napomena: RAS su ranije nazivane varijante povezane sa rezistencijom (RAVs- resistance-associated variants )]. Pojam  polimorfizam, označava prirodne genetske varijacije virusa. Ako terapija za  HCV nije uspešna , vaš lekar može da  testira prisustvo RAV supstanci. Rutinski monitoring na HCV lekove i RAV se ne preporučuje osim u slučaju ciroze, jer su ove  informacije neophodne radi odredjivanja najbolje terapije. Izuzeci  su kada koristite lekove kao što su Zepatier, Olysio plus Sovaldi i  Daklinza plus Sovaldi. Za navedene lekova, odluka o tretmanu se zasniva  na prisustvu izvesnih polimorfizama.

 

Izvor: hepmag.com

 

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email