Izlečite HEPATITIS – generički lek HARVONI

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Uputstvo za pacijenta

Pažljivo pročitajte celo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.

 

Ovo uputstvo će Vam dati odgovore na  najčešća pitanja o leku HARVONI. U uputstvu nisu navedene sve  dostupne informacije.

Uputstvo ne može da zameni konsultacije sa Vašim lekarom ili farmaceutom o Vašem zdravstvenom stanju ili tretmanu. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sačuvajte zajedno sa pakovanjem leka HARVONI.  Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

ŠTA JE LEK HARVONI?

HARVONI u jednoj tableti sadrži dve aktivne supstance, ledipasvir i sofosbuvir koje se primenjuju za lečenje virusne hepatitis C infekcije kod odraslih koji imaju 18 i više godina.

Virus hepatitisa C je virus koji inficira jetru. Ovaj lek deluje tako što snižava nivo virusa hepatitisa C u organizmu i uklanja virus iz krvi tokom izvesnog vremenskog perioda.

Znak izlečenja je nestanak virusa HCV u krvi  ( ne mogu se  detektovati u krvi ) na  testiranju koje se sprovodi  posle 3 meseca od završetka terapije. HARVONI je lek za odrasle. HARVONI nije testiran  kod dece mlađe od 18 godina.

PRE NEGO ŠTO UZMETE HARVONI

Ko ne treba da uzima HARVONI

Porazgovarajte sa Vašim lekarom da li je terapija  lekom HARVONI pravi izbor za Vas.

Ne uzimajte HARVONI ako ste alergični na ledipasvir, sofosbuvir ili bilo koji drugi sastojak leka. Sastojci leka HARVONI su navedeni u delu uputstva gde je opisan sastav leka.

Ne uzimajte HARVONI ako već uzimate drugi  lek koji sadrži sofosbuvir.

Ako ste trudni ili niste sigurni da ste trudni ili planirate da radjate, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja ovog leka. Ne smete da dojite tokom terapije lekom HARVONI .

Šta treba  da kažem svom lekaru  pre nego što počnem da uzimam HARVONI?

Obavestite svog  lekara ako:

Uzimate neki od sledećih lekova:

 • amjodaron, koristi se pri lečenju nepravilnog rada srca.
 • digoksin , koristi se pri lečenju nepravilnog rada srca
 • rosuvastatin , koristi se za lečenje povišenog holesterola
 • tipranavir , koristi se za lečenje HIV infekcije
 • tenofovir disoproksil fumarat , koristi se za lečenje HIV infekcije

HARVONI može da stupi u interakciju sa ovim lekovima. Interakcija  može da prouzrokuje  izmenu nivoa leka HARVONI ili drugih lekova u krvi. Može se desiti da lekovi prestanu da deluju ili da se pogoršaju neželjena dejstva. U nekim slučajevima Vaš lekar će Vam dati neki drugi lek ili prilagoditi doziranje.

Uzimate neki od sledećih lekova:

 • rifampicin, rifapentin, rifabutin (antibiotici koji se koriste za lečenje infekcija, uključujuči i tuberkulozu);
 • kantarion (Hypericum perforatum – biljni lek koji se koristi za lečenje depresije);
 • karbamazepin i fenitoin (lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije i sprečavanje napada).

Oni mogu da oslabe dejstvo leka HARVONI.

Uzimate neki od sledećih lekova za lečenje čira na želucu, gorušice ili  refluksa (vraćanja) kiseline, kao što su:

 • antacidi (na pr. aluminijum hidroksid ili magnezujum hidroksid )
 • inhibitori protonske pumpe (na pr. omeprazol)
 • H2 antagonisti (na pr. famotidin).Ovi lekovi mogu da smanje nivo ledipasvira u krvi. Ako uzimate neki od navedenih lekova Vaš lekar treba da Vam propiše neki drugi lek za čir na želucu, gorušicu ili refluks kiseline ili da Vas posavetuje o načinu uzimanja ovih lekova.

 

Ako uzimate antacid onda ga uzimajte  najmanje 4 sata pre ili 4 sata posle primene leka HARVONI.

Ako uzimate inhibitor protonske pumpe onda ga uzimajte  istovremeno sa lekom HARVONI  ili najkasnije do 2 sata posle uzimanja leka HARVONI. Ne uzimajte ga pre leka HARVONI.

Ako uzimate H2 antagonist , Vaš lekar može da  Vam propiše neki drugi lek ili prilagodi doziranje.

 • Ako ste alergični na hranu, boje, konzervanse ili bilo koje druge lekove
 • Ako dojite ili planirate da dojite . Nije poznato da li  ledipasvir ili sofosbuvir, dve aktivne supstance ZAŠTIĆENOG IMENA LEKA HARVONI, prolaze u majčino mleko
 • Imate i druge probleme sa jetrom, osim hepatitisa C.
 • Imate hepatitis B.
 • Imate bilo koje drugo oboljenje.
 • Imate ozbiljne probleme sa bubrezima ili ako idete na dijalizu, pošto dejstva leka HARVONI na pacijente sa ozbiljnim problemima sa bubrezima nisu u potpunosti ispitana.

KOJE VAŽNE INFORMACIJE TREBA DA ZNATE O UZIMANJU DRUGIH LEKOVA  SA LEKOM HARVONI?

Veoma je važno da obavestite  svog lekara ili farmaceuta o svim lekovima ,biljnim suplementima ili vitaminima  koje uzimate.

Sastavite listu svih drugih lekova koje uzimate i pokaže svom lekaru ili farmaceutu. Vaš lekar i farmaceut daće Vam informacije o  lekovima koje možete da uzimate istovremeno sa lekom HARVONI. Ne počinjite uzimanje ni jednog novog leka tokom terapije  lekom HARVONI bez prethodne konsultacije sa svojim lekarom ili farmaceutom.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HARVONI?

Uobičajena doza  je jedna tableta leka HARVONI,oralno, jednom dnevno.

Nikad sami ne menjajte dozu. Ne prekidajte primenu leka sve dok Vam lekar to ne kaže.

Ako  zaboravite da uzmete lek HARVONI

Redovno uzimajte Vašu dnevnu dozu leka HARVONI. Ako  zaboravite da uzmete HARVONI, uzmite odmah propuštenu dozu , osim ukoliko je uskoro vreme za  sledeću dozu.

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu  dozu. Nastavite Vaš ustaljeni način doziranja.

Nemojte da prestanete da uzimate lek HARVONI dok vam ne kaže lekar. Veoma je važno da sprovedete čitav ciklus lečenja kako bi lek imao najveće šanse da izleči infekciju virusom hepatitisa C.

Ne menjajte  dozu  i ne prekidajte  uzimanje leka HARVONI bez prethodnog razgovora sa svojim lekarom.

Ako uzmete  previše leka (predoziranje)

 Odmah telefonom obavestite svog lekara ili  potražite pomoć od službe hitne medicinske pomoći  ako smatrate da ste Vi (ili neko drugi) uzeli previše  HARVONI tableta. Čak iako nema znakova nelagodnosti ili trovanja možda će biti potrebna  hitna medicinska pomoć.

Šta ne smete da radite

 • Nemojte da dojite. Pogledajte odeljak : “Šta treba da kažem svom lekaru pre nego što počnem da uzimam HARVONI”.
 • Ne uzimajte HARVONI posle isteka roka upotrebe (EXP) naznačenog na bočici. Lek neće dobro delovati ako se uzme  posle isteka roka upotrebe.
 • Ne uzimajte HARVONI ako je pakovanje pocepano ili ima znake oštećenja.

Mere opreza

Dok ne upoznate delovanje  leka HARVONI  budite oprezni pri upravljanju vozilima ili rukovanju mašinama.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

 HARVONI,  kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ako uzmate lek HARVONI možete imati jedno ili više sledećih neželjenih dejstava:

 • umor
 • glavobolja
 • mučnina

Obavestite  svog lekara ,što je pre moguće, ako imate bilo kakvih problema dok uzimate HARVONI, čak i ako smatrate da nastali problemi nisu povezani sa uzimanjem lekova  ili nisu navedeni u ovom uputstvu

Alergija

 Neki ljudi su alergični na lekove. NE UZIMAJTE HARVONI i ODMAH obavestite svog lekara ili potražite hitnu medicinsku pomoć ako neposredno posle uzimanja leka primetite neki navedeni simptom:

 • Promene na koži kao što su  osip  ili “koprivnjača”
 • Otok  lica, usana, usta  ili grla, koji može prouzrokovati teškoće pri gutanju ili disanju
 • Zviždanje u grudima (vizing), bol  ili stezanje u grudima
 • Nesvestica

Ovo su veoma ozbiljni efekti. Ako se pojave, mogu da budu znak veoma ozbiljne alegijske reakcije . Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija. Reakcije preosetljivosti su veoma retke.

Sve što ne razumete iz ovog uputstva pitajte svog lekara ili farmaceuta.

KAKO ČUVATI HARVONI?

 Čuvati HARVONI tablete van domašaja dece. Dobro mesto za čuvanje lekova je zaključan orman udaljen najmanje jedan i po  metar od poda .

Čuvati HARVONI tablete na hladnom, suvom mestu na temperaturi ispod 30 ° C.

Nemojte čuvati HARVONI ili bilo koji drugi lek u kupatilu ili blizu lavaboa.

Ne ostavljajte HARVONI u vozilu ili na prozorskoj dasci  – toplota i vlaga mogu da unište neke lekove.

Čuvati HARVONI tablete u dobro zatvorenoj  bočici kada ih ne uzimate. Moguće je oštećenje leka ako izvadite HARVONI tablete iz originalnog pakovanja.

OPŠTI SAVETI ZA LEKOVE KOJI SE IZDAJU NA RECEPT :

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog leka ili Vašeg zdravstvenog stanja.

Lekovi su ponekad propisani za zdravstvena stanja koja nisu navedena u ovom uputstvu. Nemojte koristiti HARVONI za  stanje za koje nije propisan. Ne smete  davati HARVONI  drugima , čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Može da im škodi.

Ovo uputstvo sadrži najvažnije informacije o leku HARVONI. Za sva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Vaš lekar ili farmaceut   može Vam dati informacije o ovom leku iz uputstva napisanog  za lekare ili farmaceute ( Sažetak karakteristika leka).

OPIS PROIZVODA

 Kako izgledaju tablete  leka HARVONI ?

Tablete leka HARVONI su narandžaste boje oblika dijamanta. Svaka tableta ima oznaku “GSI” na jednoj strani i “7985” na drugoj strani.

HARVONI tablete su pakovane u bočicu koja sadrži 28 tableta.

Sastojci HARVONI tablete

 Aktivne supstance: ledipasvir i sofosbuvir.

Pomoćne supstance: silicijum dioksid,   kopovidon, kroskarmeloza natrijum, laktoza, magnezujum stearat i mikrokristalna celuloza

Film obloga: polivinil alkohol, polietilen glikol, titan dioksid, talk ,prečišćeni i

boja sunset yellow FCF.

HARVONI® Tablete Objavio MIMS jul 2015

Datum pripreme: 13 maj 2015 HARVONI, 7985 i GSI su zaštitni znaci :  Gilead Sciences, Inc. ili jedne od srodnih kompanija.

Ono što je važno da znate da lek možete poručiti kod nas po nižoj ceni! Kontaktirajte nas <<

Prevod: dr Jelena Zagorčić

Preuzeto sa: fixhepc.com

 


Izlečite HEPATITIS – pozovite nas

061 2222 835 064 2222 835 069 2222 835 info@hepatitis.rs

 

Ukoliko imate prijatelja kome je takođe potrebna pomoć, javite mu. Molimo podelite ovu vest i na društvenim mrežama i pomozite još nekom da se izleči. Hvala!

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email