Upozorenje za lek Daklatasvir (Daclatasvir) – interakcije CYP3A4 Dr James Freeman

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Pre početaka uzimanja  Daklatasvira, imajte na umu da ovaj lek metaboliše enzim CYP3A4.

Postoje  lekovi koji inhibiraju ovaj enzim (što rezultira višim nivoima Daklatasvira) kao i lekovi koji indukuju (povećavaju) nivo ovog enzima (što rezultira manjim nivoima Daklatasvir-a).

Smanjivanje doze (na 30 mg) preporučuje se onima koji uzimaju snažne inhibitore CYP3A4. Ne brinite ako vam je preporučeno smanjenje doze, jer se u ovom slučaju Daklatasvir dovoljno dobro ne metaboliše pa ćete imati veći nivo leka od normalnog.

Inhibitori CYP3A4 su:

(molimo vas da imate u vidu da ovo nije potpuna lista):

• Amiodaron
• Anastrozol
• Azitromcin
• Kanabinoidi
• Cimetidin
• Klaritromicin
• Klotrimazol
• Ciklosporin
• Danazol
• Delavirdin
• Deksametazon
• Dietilditiokarbamat
• Diltiazem
• Diritromicin
• Disulfiram
• Entakapon (velika doza)
• Eritromicin
• Etinilestradiol
• Flukonazol
• Fluoksetin
• Fluvoksamin
• Gestoden
• Sok od grejpfruta
• Indinavir
• Izoniazid
• Ketokonazol
• Metronidazol
• Mibefradil
• Mikonazol
• Nefazodon
• Nelfinavir
• Nevirapin
• Norfloksacin
• Norfluoksetin
• Omeprazol
• Oksikonazol
• Paroksetin (slab)
• Propoksipen

 • Kinidin
  • Kinin
  • Kinopristin i dalfopristin
  • Ranitidin
  • Ritonavir
  • Sakvinavir
  • Sertindol
  • Sertralin
  • Troglitazon
  • Troleandomicin
  • Valproinska kiselina

  Ova lista uključuje uobičajene antidepresive, sastojke kontracepcijskih tableta, čak i sok od grejpfruta.

  Evo pregleda FDA (Food and Drug Administration- Agencije za hranu i lekove) za CYP3A4 – Proverite tabelu 5 (in vivo) * – sa napomenom da jaki inhibitori predstavljaju veći razlog za zabrinutost nego slabi inhibitori.

 

http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm

Napomena:

* Studije  in vivo (u prevodu s latinskog „u živom“) su eksperimenti koji koriste ceo, živi organizam za razliku od parcijalnog ili mrtvog organizma, ili in vitro („u staklu“,  kontrolisanom okruženju u epruveti ili petrijevoj šolji). Testiranja na životinjama i klinička ispitivanja su dva oblika in vivo istraživanja. In vivo testiranje se često koristi umesto in vitro pristupa, jer je podesnije za posmatranje sveukupnih efekata eksperimenta na živim subjektima.

 

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email