Lečenje specifično za genotipove virusa hepatitisa C

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

6 Vrsta hepatitisa C (genotipova)

Postoji 6 različitih  genotipova hepatitisa C. Genotip označava prirodu virusa hepatitisa C ili HPV. S obzirom da  šest različitih vrsta virusa  napada   jetru   za lečenje se koriste  lekovi  koji su najbolji za svaki specifičan  tip  HPV.

Optimalna terapija  lekovima (sa najvećom šansom za izlečenje) zavisi od vrste  genotipa . Iako i ostale  terapije mogu da budu efikasne  obično se odabere najbolja.

Sofosbuvir + ribavirin za genotipove 2 i 3

Shodno tome, najbolji tretman za genotipove 2 i 3 je kombinacija sofosbuvira i ribavirina. Svakog dana uzima se tableta sofosbuvira od 400mg  i ribavirina od 1000mg  . Utvrđeno je da ova kombinacija  ima najbolju stopu izlečenja pacijenata obolelih od hepatitisa C  sa genotipom 2 i 3.

Najbolji tretman za vaš genotip možete pronaći na sledećim dobrim, savremenim i pouzdanim linkovima :

Sofosbuvir + ledipasvir za genotipove 1, 4, 5 i 6

Većina pacijenata sa hepatitisom C ima genotip 1 (75%). Za ovu vrstu genotipa, kao i za ređe genotipove 4,5 i 6, kombinacija tableta sofosbuvira od 400mg i ledipasvira od 90 mg pokazala  je najveću stopu izlečenja od hepatitisa C. Harvoni, originalni lek koji se sastoji od sofosbuvira i ledipasvira, trenutno je  2. najbolje prodavani lek u 2016. god.

Zašto?

To je  efikasan i skup lek . Međutim,  većina pacijenata obolelih od hepatitisa C nije u mogućnosti  da kupi odgovarajuće lekove. Zbog toga vam mi  iz  ‘’FixHepC’ pomažemo da nabavite ovu efikasnu kombinaciju lekova za manje od $ 2000 po tretmanu. Originalni tretman sa Harvoni-jem u S.A.D košta neverovatnih $ 95.400.

Kratak pregled :  

(kliknite na link za sve detalje)

 1. Za genotip 1 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
 2. Za genotip 2 sofosbuvir + Ribavirin ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
 3. Za genotip 3 sofosbuvir + Ribavirin ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
 4. Za genotip 4 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin)
 5. Za genotip 5 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir
 6. Za genotip 6 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir

Preporučujemo vam da potražite savet lekara za izbor najbolje opcije za lečenje. Stanje vašeg organizma biće presudno u odabiru optimalne terapije.

Proverite koji su vam lekovi potrebni  za lečenje vašeg genotipa hepatitisa C.

Određivanje tretmana za odredjeni genotip  hepatitisa C je individualno i zavisi  od ostalih faktora specifičnih za  svakog  pacijenta. Nabrojaćemo samo neke  zdravstvene faktore koje lekari koriste u odabiru najoptimalnije terapije:

 • Stepen fibroze
 • Hepatoskor i ELF skor ( ELF score)
 • kPa (Fibrosken-prim. prev.)
 • Prethodne terapije  (na primer: neuspešna terapija interferonom)
 • Ostali lekovi koje pacijent uzima

Najbolje lekove  za vas možete da pronadjete na  našem aktuelnom kalkulatoru za hepatitis C. Kalkulator koristi najnovije kliničke studije lekova za hepatitis C i na osnovu vaših unetih podataka daje preporuku za izbor tretmana. Napomena: unete ‘EASL’ smernice  se zasnivaju na velikom broju najnovijih kliničkih podataka. Svaki pacijent sa hepatitisom C može ovde da pristupi kalkulatoru :  Hepatitis C treatment calculator here

Zašto se dva leka primenjuju za lečenje hepatitisa C? 

Primetićete da se u svim slučajevima primenjuju najmanje dva leka. Razlog je fenomen koji se naziva ‘’log kill’’ . Jedan lek će uništiti samo odredjeni procenat virusa. Iako taj procenat može da bude zaista visok , čak i do  99.999%  ,nekoliko preživelih virusa  će razviti  otpornost (rezistenciju)  na ovaj lek. Drugi lek uništava  preživele viruse, koristeći drugačiji mehanizam dejstva nego  prvi lek, i na taj način se postiže potpuno uklanjanje virusa.

Međutim, ako virus nije potpuno uklonjen (čak i ako samo 0,001%  preživi), postoji velika verovatnoća  da će se hepatitis C povratiti kada  virus počne ponovo da se umnožava. Drugi lek obezbedjuje da se ova pojava spreči .

Uspeh terapije za Hepatitis C

Uspeh terapije je definisan kao nulto virusno opterećenje  i obično se  meri  12. ili 24. nedelje posle završetka terapije.  Naziva se  SVR12 / SVR24 (stabilni virusološki odgovor  ). Kod nekih pacijenata  dolazi do  recidiva, što  znači  da je  ostalo nekoliko preživelih virusa, iako se nisu mogli pronaći  pri  testiranju . Možemo biti prilično sigurni da je pacijent izlečen ako  godinu dana nakon tretmana  ima 0 (nulto) virusno opterećenje.

Virusnim opterećenjem merimo prisustvo virusa hepatitisa C. Na primer, uspešan tretman sofosobuvirom i ledipasvirom   smanjiće  virusno opterećenje u krvi na 0. To znači da ne postoje virusi u krvi koji se mogu detektovati . Kod nekih  pacijenata ,koji primaju 12-nedeljnu terapiju, ovakav rezultat je postignut  već posle samo 6 nedelja. Tada je važno ne prekidati terapiju  iako je  virusno opterećenje 0, zbog mogućnosti postojanja virusa ispod nivoa detekcije koji bi  mogli ponovo da izazovu hepatitis C. Da se to ne bi dogodilo mora se primeniti celokupna 12-nedeljna terapija.

Uticaj ciroze na uspeh terapije za hepatitis C  

Duža zaraženost hepatitisom C, dovodi od većeg oštećenja jetre . Oštećenje jetre se  zamenjuje fibroznim ožiljcima koji  izazivaju cirozu. Ciroza može dovesti do otkazivanja jetre i smrti i povećanog rizika od nastanka raka jetre. Stepen  ciroze odredjuje se  fibrosken aparatom ( fibroscan machine ),  gde se  ‘’F’’ skalom označava stepen oštećenja ,  F0  je dobar nalaz   a F4 ukazuje na prisustvo ciroze.

Lečenje pacijenta pre pojave ciroze je lakše, jednostavno rečeno, ciroza smanjuje stopu izlečenja sa oko  95% na oko 85%. Možda trajanje tretmana takođe treba  povećati sa 12 nedelja na 24 nedelje. Lekovi teže dospevaju  u fibrozno tkivo jer se relativno slabije snabdeva krvlju.

Pitanje: Ribavirin – da ili ne?

Poznato je  da će  svi lekovi pokazati  ‘’log kill’’ ,kao što je slučaj sa  HIV-om ( takodje RNK  virusom) gde jedan lek ima dobro dejstvo , dva leka bolje, a tri leka još bolje.  Pogledajte linkove:   ART and HAART.

Na Međunarodnoj konferenciji o oboljenjima jetre održanoj 25. aprila 2015. godine predstavljen je rad:  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-04/eaft-sce042415.php  koji sugeriše da dodavanje ribavirina uz sofosbuvir i daklatasvir se može pokazati  korisnim, međutim zbog male veličine n uzorka, margina greške ( margin of error) je velika (10%) na ovim prilično ohrabrujućim rezultatima.

Ribavirin nije toliko toksičan kao  PEG interferon, ali ima značajno više neželjenih dejstava( more side effects)  nego sofosbuvir, daklatasvir i ledipasvir.

Sofosbuvir + ledipasvir + daklatasvir + ribavirin?

Ledipasvir i daklatasvir su inhibitori virusnog proteina NS5A ( viral protein NS5A ) koji čini ključni deo za replikaciju (razmnožavanje ) virusa. Dok je iskustvo sa HIV-om pokazalo da bi primena  dva agensa, koji ciljaju na istu  replikaciju, mogla da bude korisna, medjutim (koliko nam je poznato) ne postoje kliničke probe koje  to podržavaju. Iz tog razloga, smatramo da pacijenti  treba da izaberu svoj NS5A inhibitor, a uvidom u  podatake primećujemo da  daklatasvir  nije inferioran, čak  je možda superioran u odnosu na  ledipasvir. Na osnovu rezultata kliničke probe,  kombinacija S + D + R vremenom  se možda može  pokazati kao najefikasniji tretman ,jer svaka komponenta deluje na drugačiji način.

Preuzeto sa: fixhepc.com.

Prevod:  dr Jelena Zagorčić

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email