Studija o lečenju HCV

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Oralna terapija primenjena  jedanput dnevno je efikasna kod HCV tip 1, uključujući sve virusne podtipove , kao i kod  pacijenata sa lošim odgovorom  na prethodnu terapiju  ili razvitkom otpornosti na inhibitore proteaze.

Konkretno, kombinacija daclatasvir-sofosbuvir bila je veoma efikasna kod pacijenata “sa karakteristikama koje su prethodno bile povezane sa lošim odgovorom na lečenje – HCV genotipova  1a i 3, non-CC IL28B genotipa i pripadnika crne rase”, istakli su  istraživači.

Dr Sulkovski i njegovi saradnici ocenili su ovu kombinovanu terapiju u otvorenoj studiji kojom je obuhvaćeno  211 odraslih osoba  tretiranih tokom 17-mesečnog perioda u 18 medicinskih centara širom SAD. U početku, 44 prethodno netretiranih pacijenata sa HCV 1 infekcijom i 44 pacijenata sa HCV 2 ili 3  su nasumično raspoređeni da primaju daclatasvir plus sofosbuvir, sa ili bez  ribavirina, tokom 24 nedelje.

Zatim,  studija  je proširena na još 123 pacijenata sa HCV-1 infekcijom: 82  prethodno nelečenih su nasumično raspoređeni da primaju kombinovanu terapiju, sa ili bez ribavirina, tokom 12 nedelja; a preostalih 41 koji nisu prethodno izlečeni  Telaprevirom ili boceprevirom plus peginterferonom alfa – ribavirinom  su raspoređeni da primaju kombinovanu terapiju, sa ili bez ribavirina, tokom 24 nedelje.

Krajnji primarni rezultat  efikasnosti terapije  je bio  održivi ili stabilni virusološki odgovor (SVR – sustained virologic response) (definisan kao nivo HCV RNK niži od 25 IU / ml) u 12. nedelji nakon završetka tretmana. Ta stopa  je bila  98% (164 od 167 pacijenata) među pacijentima sa HCV 1 infekcijom. Od tri pacijenta  klasifikovana  u grupu  bez stabilnog virusološkog odgovora u 12. nedelji ,  dva pacijenta su propustila testiranje u 12. nedelji, ali su imali  stabilni virusološki odgovor u 24. nedelji , a treća osoba je propustila kontrolni pregled.

Stopa  stabilnog virusološkog odgovora (SVR)  je bila 91% (40 od 44 pacijenata) kod pacijenata sa  HCV 2 ili 3 infekcijom. Pojedinačno, stopa je bila 92% kod pacijenata sa HCV 2 i 89% među onima sa HCV 3, naveli su istraživači.

Visoke stope stabilnog  virusološkog odgovora bile su konzistentne u svim podgrupama pacijenata, uključujući i 129 od 132 (98%), sa genotipom 1a; 57 od 61 (93%), koji su imali genotip IL28B; 25 od 26 (96%) koji su pripadnici crne rase ; 9 od 10 (90%) koji su bili pripadnici “druge” rase / etničke grupe; 85 od 90 (94%) koji su  istovremeno primali ribavirin; 119 od 121 (98%) koji nisu primali ribavirin; i 40 od 41 (98%) koji nisu ranije uspešno lečeni  ili su razvili otpornost na inhibitore proteaze.

“Ovo predstavlja dokaz koncepta da se stabilan virusološki odgovor  može postići kod pacijenata kod kojih prethodni tretman sa Telaprevir ili boceprevira nije uspeo, uključujući pacijente koji imaju perzistentne  HCV varijante  otporne na inhibitore proteaze”, rekao je dr Sulkovski i njegovi saradnici.

Kod dva pacijenta je  prekinuto lečenje zbog neželjenih efekata. Jedan pacijent je oboleo od  fibromialgije a drugi je imao moždani udar. Oba su imala stabilan virusološki odgovor na kombinovanu terapiju. Najčešća neželjena dejstva su zamor, glavobolja i mučnina. Najčešća laboratorijska  odstupanja( abnormalnosti ) 3 ili 4 stepena su niski nivoi fosfora i povišeni nivoi glukoze.

Studiju su podržale kompanije Bristol-Myers Squibb i Pharmasset (sada Gilead). Dr Sulkovski je prijavio finansijske veze sa Bristol-Myers Squibb i  Gilead, pored ostalih farmaceutskih kompanija. Njegovi saradnici prijavili su  veze sa brojnim izvorima u industriji.

Prevod sa engleskog  :  dr Jelena Zagorcic

Preuzeto sa: hepatitiscnewdrugresearch.com

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email