Prijavi se za terapiju (donacija)

Molimo popunite ovu anketu i pridružite nam se. Hepatitis te ne definiše - Izleči se!

HVC genotip * (Navedite tip HVC genotipa)
1A1B23456

PCR Test-Virusno opterećenje * (Navedite virusno opterećenje HCV-om.)

Stadijum fibroze * Molimo navedite stepen fibroze procenjen biopsijom jetre (METAVIR skala) ili tranzijentnom elastografijom - Fibrosken (FibroScan®)
F0F1F2F3F4

FibroScan® vrednost od 1 do 75 KPa

"Child-Pugh’’ klasa u slucaju Ciroze
ABC

Prethodna terapija *
Molimo da navedete da li je pacijent primao terapiju: interferonsku (INF) ili antivirusnu terapiju direktnog dejstva (DAA). (Obavezno)
NEPEGINF( pegilovani interferon i ribavirin )DAA ( antivirusnu terapiju direktnog dejstva)Slaba tolerancija na ribavirin

Telesna težina pacijenta
Potrebno je samo ako se razmatra terapija koja sadrži ribavirin (RBV). Ako nije navedeno, pretpostavlja se da je težina ispod 75kg

Dodajte nalaze.PCR,Genotip,ostalo
Ovde možete dodati vašu analize (slika, pdf, dokument)