Hepatitis C i homoseksualni odnosi (MSM)

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Stopa infekcije novo dijagnostikovanog hepatitisa C (HCV) se povećava kod muškaraca koji stupaju u seksualne odnose sa muškarcima (MSM). Prevalenca hepatitisa C je najviša kod HIV pozitivnih MSM. Iako intravenska upotreba opojnih droga može da se pripiše  prevalenci HCV-a kod HIV pozitivnih MSM, najnoviji dokazi ukazuju na seksualno prenošenje hep C.

Skorašnji podaci ukazuju na dokaze o prisustvu HCV-a u uzorcima rektalne tečnosti. Uprkos odsustvu vidljive krvi, HCV je otkriven u 20 od 43 uzorka rektalne tečnosti dobijene od MSM  koji su HCV / HIV-pozitivni. Kod onih sa većim virusnim opterećenjem u krvi , najverovatnije  se HCV nalazi u rektumu. Ukratko, seksualno prenošenje preko telesnih tečnosti ili oštećene kože/sluzokože može dovesti do rektalnog prenošenja hep C u HIV-om inficiranih MSM.

Posmatrajući ukupnu HCV prevalencu, incidenca među MSM  je najviša kod onih sa nekim od sledećih faktora rizika:

HIV pozitivnost
• Upotreba droga
• Seksualni odnos , receptivni, u nezaštićenom analnom području
• Fisting (praksa ubacivanja ruke u rektum ili vaginu)
• Seks sa više partnera

Testiranje na hep C

Preporučuje se skrining na HCV za sve HIV pozitivne osobe. Skrining na hepatitis C nije jasno ustanovljen za HIV-negativne MSM. Međutim, HCV skrining se preporučuje za one koji imaju druge faktore rizika ili povećane nivoe enzima jetre.

Ne treba zaboraviti da brzina formiranja antitela na HCV može biti duža kod MSM  koinficiranih HIV/HCV-om. Među svima koji su izloženi hep C, oko polovina će formirati antitela za 5 do 10 nedelja nakon izlaganja virusu.

Formiranje antitela može u proseku da traje od 10 do 13 nedelja da bi moglo da se detektuje kod MSM koinficiranih HCV / HIV-om. Kod izvesnih HIV-om zaraženih osoba antitela na  HCV se nisu pojavila više od tri godine. Jedan ekstremni slučaj je HIV-pozitivni sa pozitivnim nalazom HCV virusnog opterećenja, ali bez pozitivnog nalaz na HCV-antitela tokom sedam godina. Zbog toga, neki stručnjaci preporučuju testiranje na virusno opterećenje  HCV-om umesto da se samo vrši  testiranje na HCV antitela  kod HIV-om inficiranih MSM.

HCV reinfekcija

U poređenju sa ostalima sa hepatitisom C , HCV / HIV koinficirani MSM imaju najveći rizik za ponovnu infekciju HCV-om, bez obzira da li je HCV izbačen snažnim imunološkim odgovorom tokom prvih meseci infekcije ili izlečen terapijom. Ukratko, ne postoji imunitet na ponovnu infekciju hepatitisom C.
Najbolji način da se izbegne ponovna infekcija je izbegavanje rizičnog ponašanja koje može dovesti do izlaganja virusu hepatitisa C.

Izvor: www.hepmag.com

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email