Terapija hepatitisa C

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Infekcija virusom hepatitisa C (HCV) je izlečiva. U kliničkim studijama, većina  obolelih  koji su uzimali najnovije lekove su izlečeni. Terapija hepatitisa C je lakša i kraća nego ikada ranije.

Kada je terapija HCV uspešna, virus se neće otkriti u krvi u roku od 4 do 12 nedelja od početka terapije kao i tokom terapije. Izlečenjem se smatra kada se  nastavak ovog statusa održi tokom 12 do 24 nedelje nakon završetka terapije. To je poznato kao stabilan ili trajni virusološki odgovor (SVR). Šanse da se HCV vrati posle 24 nedelje od prestanka terapije  skoro su ravne nuli.

Što se tiče preporuke za primanje terapije , Američka asocijacija za proučavanje bolesti jetre i Društvo za infektivne bolesti Amerike navodi : “Tretman se preporučuje za sve pacijente sa hroničnom HCV infekcijom, osim onih sa očekivanim kratkim trajanjem života usled oboljenja koje se ne može sanirati terapijom za  HCV, transplantacijom ili drugom usmerenom terapijom. Pacijente sa očekivanim kratkim trajanjem života zbog teške bolesti jetre treba lečiti  u konsultaciji sa stručnjakom. ”

U prošlosti, akutne hepatitis C infekcije (kraće od šest meseci) tretirane su različito od hroničnih HCV infekcija. Sa dostupnošću novih lekova ovaj stav  se promenio. Uputstva za HCV preporučuju da se odloži lečenje novonastale infekcije najmanje šest meseci i da se sačeka da li će telo samo izbaciti HCV. Ovo se zove spontano čišćenje. Ukoliko se ne dogodi spontano čišćenje, HCV infekcija se tretira kao hronična.

Sada su dostupni  različiti novi lekovi za HCV bez obzira da li je ovo vaša prva terapija ili ste ranije tretirani. Vaš lekar će propisati lekove i dužinu lečenja potrebnog na osnovu vašeg zdravstvenog stanja i laboratorijskih ispitivanja.

Propisivanje terapije zavisi od :

• HCV genotipa (genetička struktura virusa)

• virusnog opterećenja (broja  virusa u  krvi)

• ranijeg lečenja

• postojanja ciroze

• činjenice da li imate transplantiranu jetru  ili ste na listi čekanja za transplantaciju

• opšteg zdravstvenog stanja da podnesete propisanu terapiju

UPOZORENJE:

Pacijenti koji  imaju infekciju  hepatitisa B i C a primaju terapiju antivirusnih lekova direktnog delovanja (DAAS) na HCV mogu biti izloženi riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B . Pre nego što uzmete  lek za HCV, proverite da li  ste testirani tj da li imate dokaze o trenutnoj ili prethodnoj infekciji virusom hepatitisa B. Do reaktivacije  HBV-a je došlo  kod pacijenata sa koinfekcijom HCV i HBV-om tokom  ili nakon  završetka terapije antivirusnim lekovima sa direktnim dejstvom na HCV a nisu primali HBV antivirusnu terapiju. Postoje slučajevi gde je došlo do ozbiljnog razbuktavanja i širenja hepatitisa, otkazivanja jetre i smrtnog ishoda.

Lečenje specifično za  genotipove virusa hepatitisa C

6 Vrsta hepatitisa C (genotipova)

Postoji 6 različitih  genotipova hepatitisa C. Genotip označava prirodu virusa hepatitisa C (HCV) . S obzirom da  šest različitih vrsta virusa  napada   jetru   za lečenje se koriste  lekovi  koji su najbolji za svaki specifičan  tip  HCV.

Optimalna terapija  lekovima (sa najvećom šansom za izlečenje) zavisi od vrste  genotipa . Iako i ostale terapije mogu da budu efikasne  obično se odabere najbolja.

Preporučujemo vam da obavezno potražite savet lekara – infektologa za izbor najbolje opcije za lečenje. Stanje vašeg organizma biće presudno u odabiru optimalne terapije.

Određivanje tretmana za odredjeni genotip  hepatitisa C je individualno i zavisi  od ostalih faktora specifičnih za  svakog  pacijenta.

Nabrojaćemo samo neke  zdravstvene faktore koje lekari koriste u odabiru najoptimalnije terapije:

  • Stepen fibroze
  • Prethodne terapije  (na primer: neuspešna terapija interferonom)
  • Ostali lekovi koje pacijent uzima, itd

Informacije o tretmanu za vaš genotip možete takodje pronaći na sledećim dobrim, savremenim i pouzdanim linkovima :

Evropska asocijacija za proučavanje oboljenja jetre (EASL) najnovije smernice za lečenje hepatitisa C ) http://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2016

Američko Udruženje za Infektivne bolesti  (IDSA) HCV- Vodič: Preporuke za testiranje , lečenje i tretman hepatitisa : http://www.hcvguidelines.org/

Kratak pregled :  

(kliknite na link za sve detalje)

  1. Za genotip 1 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
  2.     Za genotip 2 sofosbuvir + Ribavirin ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
  3.   Za genotip 3 sofosbuvir + Ribavirin ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
  4. Za genotip 4 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir +/- Ribavirin
  5. Za genotip 5 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir
  6. Za genotip 6 sofosbuvir + ledipasvir ILI sofosbuvir + daklatasvir

 

Takođe najbolje lekove  za vas možete da pronadjete na  aktuelnom kalkulatoru za hepatitis C. Kalkulator koristi najnovije kliničke studije lekova za hepatitis C i na osnovu vaših unetih podataka daje preporuku za izbor tretmana. Napomena: unete ‘EASL’ smernice  se zasnivaju na velikom broju najnovijih kliničkih podataka. Svaki pacijent sa hepatitisom C može ovde da pristupi kalkulatoru :  Hepatitis C treatment calculator here

Zašto se dva leka primenjuju za lečenje hepatitisa C?

Primeticćete da se u svim slučajevima primenjuju najmanje dva leka. Razlog je fenomen koji se naziva ‘’log kill’’ . Jedan lek će uništiti samo odredjeni procenat virusa. Iako  taj procenat može da bude zaista visok , čak i do  99.999%  ,nekoliko preživelih virusa  će razviti  otpornost (rezistenciju)  na ovaj lek. Drugi lek uništava  preživele viruse, koristeći drugačiji mehanizam dejstva nego  prvi lek, i na taj način se postiže potpuno uklanjanje virusa.

Medjutim, ako virus nije potpuno uklonjen (čak i ako samo 0,001%  preživi), postoji velika verovatnoća  da će se hepatitis C povratiti kada  virus počne ponovo da se umnožava. Drugi lek obezbedjuje da se ova pojava spreči .

Uspeh terapije za Hepatitis C

Uspeh terapije je definisan kao nulto virusno opterećenje  i obično se  meri  12. ili 24. nedelje posle završetka terapije.  Naziva se  SVR12 / SVR24 (stabilni virusološki odgovor  ). Kod nekih pacijenata dolazi do  recidiva, što  znači  da je  ostalo nekoliko preživelih virusa, iako se nisu mogli pronaći  pri testiranju .

Možemo biti prilično sigurni da je pacijent izlečen ako  godinu dana nakon tretmana  ima 0 (nulto) virusno opterećenje.

Virusnim opterećenjem merimo prisustvo virusa hepatitisa C. Na primer, uspešan tretman sofosobuvirom i ledipasvirom   smanjiće  virusno opterećenje u krvi na 0. To znači da ne postoje virusi u krvi koji se mogu detektovati . Kod nekih  pacijenata ,koji primaju 12-nedeljnu terapiju, ovakav rezultat je postignut  već posle samo 6 nedelja. Tada je važno ne prekidati terapiju  iako je  virusno opterećenje 0, zbog mogućnosti postojanja virusa ispod nivoa detekcije koji bi  mogli ponovo da izazovu hepatitis C. Da se to ne bi dogodilo mora se primeniti celokupna 12-nedeljna terapija.

Uticaj ciroze na uspeh terapije za hepatitis C  

Duža zaraženost hepatitisom C, dovodi od većeg oštećenja jetre . Oštećenje jetre se  zamenjuje fibroznim ožiljcima koji  izazivaju cirozu. Ciroza može dovesti do otkazivanja jetre i smrti i povećanog rizika od nastanka raka jetre. Stepen  ciroze odredjuje se  fibrosken aparatom ( fibroscan machine ) ,  gde se  ‘’F’’ skalom označava stepen oštećenja ,  F0  je dobar nalaz   a F4 ukazuje na prisustvo ciroze.

Lečenje pacijenta pre pojave ciroze je lakše  ,jednostavno rečeno, ciroza smanjuje stopu izlečenja sa oko  95% na oko 85%. Možda trajanje tretmana takođe treba  povećati sa 12 nedelja na 24 nedelje. Lekovi teže dospevaju  u fibrozno tkivo jer se relativno slabije snabdeva krvlju.

Pitanje: Ribavirin – da ili ne

Poznato je  da će  svi lekovi pokazati  ‘’log kill’’ ,kao što je slučaj sa  HIV-om ( takodje RNK  virusom) gde jedan lek ima dobro dejstvo , dva leka bolje, a tri leka još bolje.  Pogledajte linkove:   ART and HAART.

Na Međunarodnoj konferenciji o oboljenjima jetre održanoj 25. aprila 2015. godine predstavljen je rad:  Videti rad  koji sugeriše da dodavanje ribavirina uz sofosbuvir i daklatasvir se može pokazati  korisnim, međutim zbog male veličine n uzorka, margina greške ( margin of error) je velika (10%) na ovim prilično ohrabrujućim rezultatima.

Ribavirin nije toliko toksičan kao  PEG interferon, ali ima značajno više neželjenih dejstava nego sofosbuvir, daklatasvir i ledipasvir.

Ledipasvir , Daklatasvir

Ledipasvir i daklatasvir su inhibitori virusnog proteina NS5A ( viral protein NS5A ) koji čini ključni deo za replikaciju (razmnožavanje ) virusa i uvek se uzimaju u kombinaciji sa sofosbuvirom

Izvor: hepmag.com

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email