Generički daklatasvir plus sofosbuvir, sa ili bez ribavirina, u lečenju hroničnog hepatitisa C: rezultati tretmana 18 378 pacijenata u Egiptu

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Kratak sadržaj

Uvod

Terapija hroničnog hepatitisa C kombinacijom sofosbuvira (SOF) i daklatasvira (DCV) obavljena je u nekoliko kliničkih ispitivanja i multicentričnih studija ograničenih uglavnom na genotipove 1-3. Nacionalni program u Egiptu koristi kombinaciju SOF-DCV za tretman velikog broja obolelih.

Cilj

Procena efikasnosti i bezbednosti kombinovane terapije SOF-DCV za lečenje pacijenata sa HCV-G4 (genotipom 4).

Metode

Predstavljeni su podaci i ishod 12 nedeljnog lečenja hroničnih HCV pacijenata generičkim lekovima: DCV 60 mg plus SOF 400 mg ± ribavirin (RBV) u okviru nacionalnog programa lečenja hepatitisa C u Egiptu. Pacijenti bez ciroze koji nisu nikad lečeni primali su terapiju bez RBV, a oni sa cirozom ili neuspešno lečeni ( interferonom ili terapijom sa SOF) primali su RBV. Procenjena je efikasnost i bezbednost, i ispitani su osnovni faktori povezani sa stabilnim virusološkim odgovorom 12 nedelja nakon završetka terapije (SVR12).

 

Rezultati
Tokom prva 2 meseca programa započeto je lečenje 18 378 pacijenata sa HCV-G4 sa SOF-DCV sa ili bez RBV. Ukupno kod 95,1% pacijenata postignut je SVR12 (95,4% kod pacijenata lečenih bez RBV i 94,7% kod pacijenata koji su bili tretirani i RBV). Lečenje je prekinuto kod samo 1,5% pacijenata. Najčešći uzroci prekida terapije bili su odustajanje pacijenata (n = 76) i trudnoća (n = 5). U ovoj grupi (SOF-DCV-RBV- prim. prev.) došlo je i do pet smrtnih slučajeva (zbog dekompenzacije i otkazivanja jetre – prim. prev.).

 

Zaključci
Terapija generičkim lekovima SOF-DCV pacijenata sa hroničnim HCV-G4 i različitim stadijumima fibroze pokazala se bezbednom i rezultirala je visokom stopom SVR12.

 

 

Link : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14428/full

Podeli sa prijateljima...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email